White Gold Bracelet

White Gold Bracelet

Item No. 440-00190

14K WG Onyx/Dia

  • Primary Stone: ONYX
  • Length: 7


$1,950.00