White Gold Pin

White Gold Pin

Item No. 460-00009

14 Kt WG Pin Dia/Syn Saph

  • Primary Stone: DIAMOND


$1,800.00