White Gold Pin

White Gold Pin

Item No. 460-00056

14 Kt.WG Dia /Syn.Saph.

  • Primary Stone: DIAMOND


$1,050.00