White Gold Pin

White Gold Pin

Item No. 460-00066

14Kt WG Dia /Syn. Saph.

  • Primary Stone: DIAMOND


$2,250.00